Per Erikssons stiftelse

Information 2022

Vi vill passa på att önska er alla en god fortsättning på det nya året. Nytt för i år är att vi för närvarandet utvecklar hemsidan som kommer att uppdateras så snart den är färdigställd. Per Erikssons Stiftelse har ingått ett avtal med Adolf Lindgrens Stiftelse som kommer att förvalta, driva och utveckla stiftelsen framöver. [...]

Stipendieutbetalningar

Stipendieutbetalningarna HT/17 och VT/18 betalas ut senast 8 januari

Försenad utbetalning av studieunderstöd, december 2016

Studieunderstöd kommer tyvärr inte utbetalas före jul. Utbetalning är planerad till mellandagarna.

Studieunderstöd läsåret 2011/12

Totalt inkom 758 ansökningar om bidrag läsåret 2011/12. Stiftelsens styrelse har den 9 november 2011 beslutat bevilja 393 ansökningar bidrag om totalt 4 576 000 kronor, varav 2 346 500 kronor för höstterminen 2011 och 2 229 500 kronor för vårterminen 2012. Samtliga sökanden får i dagarna brev med stiftelsens beslut rörande deras ansökningar. Samtliga beviljade [...]

Understöd/pension till behövande

Ansökningstiden för inlämnande av ansökan om understöd/pension till behövande har tidigarelagts en månad till den 30 september året före ansökningsåret. Ansökan om bidrag under år 2012 skall således vara inkommet senast den 30 september 2011.

Studieunderstöd läsåret 2010/11

För läsåret 2010/11 har totalt 806 ansökningar inkommit under ansökningstiden. Av dessa utgör 507 gymnasiestuderanden, 242 högskolestudernden inkl KY samt 47 folkhögskolestuderanden. Stiftelsens styrelse har den 8 november 2010 beslutat bevilja understöd till 407 sökanden, varav 257 gymnasiestuderanden, 126 högskolestuderanden och 24 folkhögskolestuderanden. Understödet uppgår till 3 500 kronor per termin för gymnasistudier samt 10 000 [...]

Studieunderstöd läsåret 2009/10

Stiftelsens styrelse har den 2 november beslutat bifalla ansökningar om studieunderstöd för läsåret 2009/10 från totalt 380 sökanden till ett sammanlagt belopp om 4 310 000 kronor. För höstterminen 2009 får 379 personer 2 223 500 kronor och för vårterminen får 364 personer 2 086 500 kronor. !6 personer får understöd enbart under höstterminen och en person får [...]

Ny ändamålsparagraf för stiftelsen

Kammarkollegiet har gett stiftelsen tillstånd att få ändra stiftelsens ändamålsparagraf § 2 i stiftelsens stadgar. Stiftelsens styrelse har med anledning härav beslutat att den nya ändamålsparagrafen skall gälla från och med den 28 september 2009.

Studieunderstöd läsåret 2009/10

Vid ansökningstidens utgång den 11 september 2009 hade 764 ansökningar inkommit. Stiftelsens styrelse har vid sammanträde den 28 september 2009 preliminärt beslutat att hälften av de sökande skall erhålla bidrag. Beslut om bidrag för läsåret 2009/10 kommer att tas på styrelsemöte den 2 november 2009. Samtliga sökanden meddelas därefter per brev om man erhållit bidrag [...]

Studieunderstöd vårterminen 2009

Studieunderstödet för vårterminen 2009 har utbetalts den 27 februari 2009. Totalt 391 sökanden har denna dag fått understöd om 1 883 500 kronor. De gymnasiestuderande uppgick till 288, som vardera fått 3 500 kronor. Högskolestuderandena uppgick till 86 och folkhögskolestuderande uppgick till 17. Dessa senare fick vardera 8 500 kronor.

Per Erikssons Stiftelse • Olaigatan 17A, 703 61 Örebro • 019-765 29 25 mån-fre 08.00-12.00 • Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 08.00-17.00