Per Eriksson har fyra ändamål

Äldre behövande

 • Bidrag kan ges till ej affärsdrivna organisationer och projekt.
 • Bidrag kan ges till projekt för aktiviteter riktade mot äldre behövande inom det geografiska området. Vid många sökande ges företräde till äldre behövande boende inom Nora och Vikers församlingar.

Äldre behövande via organisation

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Studerande

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
 • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin.
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin.
 • Understöd ges tyvärr inte för doktorandstudier.
 • Studierna ska avse heltidsstudier
 • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
 • Företrädesrätt ska vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Barn och ungdomar

 • Bidrag kan ges till barn och ungdom (som är yngre än åk 2 gymnasiet).
 • Bidrag kan ges till enskilda barn och ungdomar.
 • Bidrag kan ges till projekt för aktiviteter riktade mot barn och ungdom inom det geografiska området. Vid många sökande ges företräde till barn och ungdom boende inom Nora och Vikers församlingar.