Om stiftelsen

Per Eriksson stiftelse, ursprungligen stiftelsen Brukspatron Per Erikssons donationsfond, Västmanlandsfonden, stiftades 1928. Stiftelsen uppkom genom Brukspatron Per Erikssons testamente där han beskrev att kvarlåtenskapen skulle fördelas på två fonder eller stiftelser, en som skulle ställas under förvaltning av landshövdingen i Gävleborgs län, och som vi idag känner till som Gästriklandsfonden, och en fond vid namn Västmanlandsfonden, numera under namnet Per Erikssons stiftelse, som kom att ha samma syfte som Gästriklandsfonden men med förvaltning av landshövdingen i Örebro län.

  • Gästriklandsfonden skulle förvaltas av Landshövdingen i Gävleborgslän, domhavanden i Gästriklands västra domsaga och kyrkoherden i Ovansjö kommun.
  • Västmanlandsfonden skulle förvaltas av landshövdingen i Örebro län, domhavanden i Nora domsaga samt kyrkoherde i Nora församling.

Än idag är Gästriklandsfonden och Per Erikssons stiftelse två separata fonder/stiftelser.

Vad gör stiftelsen?

Per Eriksson är en avkastningsstiftelse. Det innebär att stiftelsen äger och förvaltar räntebärande värdepapper och aktier. Av den årliga avkastningen delar sedan stiftelsen ut bidrag och stipendier till äldre behövande, behövande, studerande och barn och unga i Västmanlandsdelen av Örebro.