Styrelse

Styrelsen

Stiftelsen har sitt säte i Örebro. Tidigare år har stiftelsens administration och förvaltning skett av SEB banken i Stockholm. Sedan årsskiftet 2021 sker förvaltningen och arbetet lokalt och i samarbete med Adolf Lindgrens Stiftelse. Syftet med detta är att öka lokalkännedomen, nå ut till fler länsbor i Västmanlandsdelen av Örebro län och fortsätta driva och förvalta stiftelsen i Per Erikssons anda.

Stiftelsens styrelse 2022 utgjordes av ordförande Maria Larsson och lagmannen i Örebro Lars-Gunnar Lundh.