Behövande via organisation

Bidrag till behövande via organisation

  • Bidrag kan ges till ej affärsdrivna organisationer och gemensamma projekt med olika aktiviteter som riktar sig till äldre behövande inom det geografiska området.
  • Vid många sökande ges företräde till äldre behövande boende inom Nora och Vikers församlingar.

Ansökan

Vi arbetar för närvarandet med utformningen av ansökningsprocessen och riktlinjer för ändamålet behövande via organisation.

Mer information om ansökningsförfarandet kommer att uppdateras inom kort.