Äldre/pensionär

Bidrag till behövande

  • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
  • Du som söker ska sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
  • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av f.d. Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Du som är äldre/behövande och uppfyller ovanstående kriterier är varmt välkommen att skicka in en ansökan.

Tidigare har ansökningar skickats in löpande till FVO som administrerat ansökningsprocessen. Från och med 2023 kommer ansökningsprocessen att hanteras av Per Erikssons Stiftelse.

Vi kommer att uppdatera information om ansökningsförfarandet. Ansökningsperioden kommer vara förlagd på hösten 2023 och ansökningsperioden öppnar den 25 september och sträcker sig till den 15 november.

Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december och vi skickar ut besked kort efter det. Utbetalning av bidrag sker under december månad och har du några frågor eller funderingar kring ansökan eller ansökningsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på info@pereriksson.se eller via telefon.