Äldre/pensionär

Bidrag till behövande

  • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
  • Du som söker ska sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
  • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Du som är äldre/behövande och uppfyller ovanstående kriterier är varmt välkommen att skicka in en ansökan. Det går bra att skicka in ansökningar löpande under året då vi inte har en fastställd ansökningsperiod.

Du skickar in din ansökan digitalt eller på en särskild ansökningsblankett som går att ladda ner som PDF-fil som du hämtar från föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO). Du finner blanketten på deras hemsida  www.foreningenfvo.se men den kan även rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm. Du kan även klicka på ”Ansök här” för att komma till FVO:s hemsida.

Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december och vi skickar ut besked kort efter det. Utbetalning av bidrag sker under december månad och har du några frågor eller funderingar kring ansökan eller ansökningsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på info@pereriksson.se eller via telefon.