Vem kan ansöka om stipendium?

 • Du som är studerande eller någon av dina föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att du ska vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla för att kunna ansöka om stipendium.
 • Du som är studerande på gymnasienivå eller yrkeshögskola, komvux, KY eller högskola/universitet kan ansöka om stipendium.
 • Du som är studerande på gymnasiet eller universitet/högskola kan tidigast ansöka om stipendium ditt andra år, det vill säga från år 2.
 • Om du är studerande på gymnasiets introduktionsprogram, komvux eller KY-utbildning kan du ansöka om stipendium redan från första året.
 • Du som forskar eller är doktorand är tyvärr inte behörig för att ansöka om stipendium hos oss.
 • Dina studier ska avse heltidsstudier.
 • Bidrag beviljas efter studieprestation där du som sökande får bifoga studiedokumentation som intygar studietakt, studiegången, studieresultat och betyg.
 • Studerande inom f.d Nora bergsförsamling och f.d Vikers församling har företrädesrätt enligt våra stadgar och prioriteras bland ansökningarna.

Ansökningstider

Ansökningsperioden 2024 är den 19 augusti- 20 september.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. Du registrerar din e-postadress och skapar ett konto direkt i ansökningssystemet. När du fyller i dina uppgifter läser systemet av att du uppfyller boendekravet för att kunna ansöka om stipendium. Om du tidigare ansökt loggar du in som vanligt via mitt konto och behöver inte skapa ett nytt konto.

Vad behöver jag skicka in i min ansökan?

 • Du kommer att få bifoga en studieplan (om du läser på gymnasiet) och registreringsintyg om du läser eftergymnasial utbildning. Detta för att intyga att du är studerande på heltid.
 • Du kommer att få bifoga ett personbevis för dig eller din förälder och en adresshistorik för att vi ska kunna utläsa att du eller dina vårdnadshavare är och har varit bosatt i det geografiska området i minst fem år. Du kan ladda ned ett personbevis via Skatteverket. Om det inte framgår av datumen på ditt personbevis att du varit folkbokförd i det geografiska området sedan minst 5 år så måste du ringa skatteverket och be dem att skicka en adresshistorik daterad 5 år tillbaka. Du bifogar då både personbevis och adresshistorik till din ansökan. Om din förälder är bosatt i det geografiska området bifogar du även ett personbevis och adresshistorik (om det inte framgår i personbeviset att din förälder varit bosatt i området i minst fem år) till denne. Om du inte bifogar dessa dokument kan vi inte bedöma din ansökan sett till våra riktlinjer.
 • Du får även bifoga studiedokumentation i form av utdrag ur betygskatalogen/betygsdokument eller resultatintyg.
 • Vi behöver kunna utläsa att du är studerande på heltid genom att se ett studieintyg för dig som går på gymnasiet eller ett registreringsintyg för dig som läser på eftergymnasialnivå. Om du läser flera kurser på eftergymnasial nivå behöver du ladda upp ett intyg som heter ”registreringsintyg på förväntat deltagande”, det tar du ut via din sida på din studentportal (ladok eller liknande) men du kan även ta hjälp av din studie och yrkesvägledare för detta. Studieintyg för gymnasiestudenter är studieplan eller betygsdokument där vi kan utläsa programmets kurser och dina betyg.
 • Du kommer även ha möjligheten att bifoga andra dokument om du så önskar.


Ansökningsguide

Här kan du läsa och få mer information om ansökningsprocessen. Läs gärna igenom informationen nedan innan du skapar ett konto i ansökningssystemet, loggar in eller påbörjar en ansökan. Har du frågor eller funderingar som dyker upp är du varmt välkommen att kontakta oss via info@pereriksson.se eller via telefon på 019-7652925.

Digitalt ansökningsförfarande

Du ansöker om stipendium direkt i vårat digitala ansökningssystem SBS-manager. Ansökningsperioden är vanligtvis under hösten i augusti och september och är en gång per år.

Vem kan få bidrag?

Understöd för studieändamål ges till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan fem år är bosatta i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att du eller dina föräldrar ska vara bosatt i Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs eller Nora kommuner samt i Järle eller Ervalla samhälle i Örebro kommun.

För vad ges bidrag?

Du som är studerande på heltid på gymnasium, högskola/universitet/KY-utbildning, folkhögskola eller annan utbildningsinstans och uppfyller boendekravet ovan kan ansöka om stipendium.

Hur sker urvalet?

Bidrag beviljas efter studieprestation där en helhetsbedömning görs av din ansökan (betyg, studieresultat, studiegång och personligt brev).

Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer från f d Nora bergsförsamling samt f d Vikers församling.

Förbered Din ansökan

Detta önskar vi ta del av i din ansökan:

 • Antagningsbesked och registreringsintyg/individuell studieplan/studieintyg i PDF-format.
 • Personbevis och adresshistorik (adresshistorik om det inte framgår i ditt personbevis att du eller din förälder är bosatt i det geografiska området sedan minst fem år)
 • Betyg/studieintyg/resultatintyg från senaste läsår eller hitintills avklarade kurser och poäng i PDF-format
 • Eventuella dokument om medicinska/sociala intyg (intyg från kurator, läkare eller sjuksköterska eller motsvarande) i PDF-format.
 • Ett personligt brev om dig själv.

Lämna in din ansökan

Skapa konto

Det första du skall göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du får ett verifieringsmail, vilket normalt sker inom ett dygn. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i din mapp för skräppost.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den.

Det digitala ansökningssystemet känner automatiskt av om du eller någon av dina föräldrar uppfyller bokravet. Om så inte är fallet kan du inte fylla i någon ansökan.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in. Behöver du göra ändringar i redan inlämnad ansökan kan du kontakta oss via e-post. Stiftelsen kan återlämna din ansökan till dig för komplettering.

Du kan ansöka om stipendium flera år i rad förutsatt att du uppfyller ovanstående krav. Trots att du blivit beviljad stipendium kan du ansöka igen.

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida i programmet. Det kan därför vara lämpligt att skriva in ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Tänk på att gå via ”min sida” för att komma åt din ansökan för att säkerställa att du inte skapar flera ansökningar.

Beslutsprocess

När ansökningsperioden har stängt kan tyvärr inga kompletteringar göras. Om du blir beviljad stipendium sker utbetalning till samma konto som finns angivet i CSN-systemet, det vill säga där studiebidraget betalas ut. Beslut skickas ut per e-post och alla får ett besked när beslut är fattat.

Stiftelsens beslut kan inte överklagas och vi har tyvärr inte möjlighet att ge en motivering till varför du beviljats eller fått avslag på din ansökan. Eventuella frågor som dyker upp kan besvaras av stiftelsen, mejla till info@pereriksson.se.

Om du beviljas stipendium kommer en utbetalning att göras via ditt personnummer direkt till ditt CSN-konto.

Utbetalning av stipendium

Om du inte har ett CSN-konto registrerat i ditt namn och är under 15 år och en vårdnadshavare istället står på kontot, kan du komma att få en utbetalningsavi istället att lösa in på Swedbank. Om du är under 15 år behöver du besöka något av Swedbanks kontor tillsammans med en förälder/vårdnadshavare och göra en kontoanmälan.

Stiftelsens beslut i stipendiefrågor kan inte överklagas och vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.