Per Erikssons stiftelse

Per Eriksson (1851 – 1928)

Brukspatronen Per Eriksson föddes 1851 i Gammelviker, beläget någon mil väster om Gyttorp i landskapet Västmanland, Örebro län.

Per Eriksson blev chef för Hoforsbruk 1889 och verkade där fram till 1916.

Per Erikssons avled den 18 juni 1928. Av bouppteckningen efter honom framgick att hans efterlämnade förmögenhet uppgick till det för den tiden ansenliga beloppet 5 492 072,61 kr. Då Per Eriksson var ogift och ej hade några bröstarvingar testamenterade han merparten av sin förmögenhet till två olika stiftelser, där Stiftelsen Brukspatronen Per Erikssons Västmanlandsfond var den ena stiftelsen. Denna stiftelse har från och med den 26:e september 2008 bytt namn till Per Erikssons stiftelse.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17