Per Erikssons stiftelse

Understöd till äldre behövande via organisation

  • Bidrag kan ges till ej affärsdrivna organisationer och projekt.
  • Bidrag kan ges för gemensamma projekt för aktiviteter riktade mot äldre behövande inom det geografiska området. Vid många sökande ges företräde till äldre behövande boende inom Nora och Vikers församlingar.
  • Ansökan görs på ansökningsblankett och skickas till:
    Per Erikssons stiftelse
    SEB Private Banking Stiftelser
    106 40 Stockholm

Ladda ner blanketten här››

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17