Per Erikssons stiftelse

Understöd för barn och ungdom

  • Bidrag kan ges till barn och ungdom (som är yngre än åk 2 gymnasiet).
  • Bidrag kan ges till enskilda barn och ungdomar.
  • Bidrag kan ges för gemensamma projekt för aktiviteter riktade mot barn och ungdom inom det geografiska området. Vid många sökande ges företräde till barn och ungdom boende inom Nora och Vikers församlingar.
  • Ansökan görs på ansökningsblankett nedan och skickas till:
    Per Erikssons stiftelse
    SEB Private Banking Stiftelser
    106 40 Stockholm

Ladda ner blanketten här››

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17