Per Erikssons stiftelse

Frågor och svar angående studieunderstöd

Digitalt ansökningssystem

From läsåret 2012/13 inför stiftelsen ett digitalt ansökningsförfarande. En särskild ansökningsguide kommer att finnas, som lämpligen genomgås innan en ansökan börjar ifyllas.

Angående bostadskravet

För att få bidrag från stiftelsen måste den sökande, eller någon av dennes föräldrar, sedan minst 5 år vara folkbokförd i den del av landskapet Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man måste bo i någon av kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg eller Nora samt i områdena Järle och Ervalla som tillhör Örebro kommun. From läsåret 2012/13 behöver boendet inte styrkas med personbevis. I det digitala ansökningssystemet sker en automatisk kontroll om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet. Det räcker  inte med att tidigare ha varit bosatt i det aktuella området. Uppfylles ej bokravet kan ingen ansökan fyllas i och skickas in.

Inkomst och Förmögenhet

Sedan hösten 2009 sker ej längre någon prövning av den sökandes, dennes föräldrars eller eventuell make/maka/sambos inkomst- och förmögenhetssituation.

Hur sker urvalet av bidragsmottagare

Först sker en prövning av ansökans formella krav enligt följande

  • om ansökan avser i princip heltidsstudier om minst en termin
  • om studierna har styrkts med antagningsbesked eller betyg/studieintyg från föregående läsår.

Det slutliga urvalet sker efter prövning av den sökandes tidigare studieprestation/er. Värderingen sker i konkurrens med andra sökanden från samma eller likartade programområden (motsvarande).

Vid likvärdiga förhållanden ges förtur till sökanden från f d Vikers församling och f d Nora bergsförsamling.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17