Per Erikssons stiftelse

Studieunderstöd läsåret 2011/12

Totalt inkom 758 ansökningar om bidrag läsåret 2011/12. Stiftelsens styrelse har den 9 november 2011 beslutat bevilja 393 ansökningar bidrag om totalt 4 576 000 kronor, varav 2 346 500 kronor för höstterminen 2011 och 2 229 500 kronor för vårterminen 2012. Samtliga sökanden får i dagarna brev med stiftelsens beslut rörande deras ansökningar. Samtliga beviljade bidrag för höstterminen har redan utbetalts till  det bankkonto den sökande uppgivit i sin ansökan.

Vårterminens bidrag kommer att utbetalas i månadsskiftet februari/mars 2012.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17