Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

Ansökningstiden för inlämnande av ansökan om understöd/pension till behövande har tidigarelagts en månad till den 30 september året före ansökningsåret. Ansökan om bidrag under år 2012 skall således vara inkommet senast den 30 september 2011.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17