Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

Ansökningstiden för inlämnande av ansökan om understöd/pension till behövande har tidigarelagts en månad till den 30 september året före ansökningsåret. Ansökan om bidrag under år 2012 skall således vara inkommet senast den 30 september 2011.

Per Erikssons Stiftelse • Olaigatan 17A, 703 61 Örebro • 019-765 29 25 mån-fre 08.00-12.00 • Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 08.00-17.00