Per Erikssons stiftelse

Studieunderstöd läsåret 2010/11

För läsåret 2010/11 har totalt 806 ansökningar inkommit under ansökningstiden. Av dessa utgör 507 gymnasiestuderanden, 242 högskolestudernden inkl KY samt 47 folkhögskolestuderanden.

Stiftelsens styrelse har den 8 november 2010 beslutat bevilja understöd till 407 sökanden, varav 257 gymnasiestuderanden, 126 högskolestuderanden och 24 folkhögskolestuderanden. Understödet uppgår till 3 500 kronor per termin för gymnasistudier samt 10 000 kronor per termin för övriga studier. Samtliga sökanden kommer inom de närmaste dagarna att få skriftligt besked om resultatet av deras ansökan. Understödet för höstterminen kommer också att utbetalas inom de närmaste dagarna. Vårterminens bidrag utbetalas i månadsskiftet februari/mars 2011. Understödet för läsåret 2010/11 uppgår totalt till 4 551 500 kronor, fördelat på 2 369 500 för höstterminen och 2 182 000 kronor för vårterminen.

Av avslagen beror 110 ansökningar pga brister i ansökan eller att man ej kunnt styrka kravet på minst 5 års boende i den del av Västmanland som tillhör Örebro län för sig själv eller för någon av ens föräldrar. För övriga 289 avslagna ansökningar beror avslaget antingen på att man ej kunnat styrka antagning till sökt utbildning genom antagningsbesked/intyg eller pga av att tidigare studieprestationer ej varit tillräckliga i konkurrens med andra sökanden inom programgruppen.

Per Erikssons Stiftelse • Olaigatan 17A, 703 61 Örebro • 019-765 29 25 mån-fre 08.00-12.00 • Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 08.00-17.00