Per Erikssons stiftelse

Studieunderstöd läsåret 2009/10

Stiftelsens styrelse har den 2 november beslutat bifalla ansökningar om studieunderstöd för läsåret 2009/10 från totalt 380 sökanden till ett sammanlagt belopp om 4 310 000 kronor. För höstterminen 2009 får 379 personer 2 223 500 kronor och för vårterminen får 364 personer 2 086 500 kronor. !6 personer får understöd enbart under höstterminen och en person får understöd enbart under vårterminen. Höstterminens understöd utbetalsa i mitten av november månad 2009, medan vårterminens understöd utbetalsa i månadsskiftet februari/mars 2010.

Totalt 384 sökanden har av olika skäl fått avslag på sin ansökan.

 

Samtliga sökanden meddelas besked per brev den närmaste veckan.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17