Per Erikssons stiftelse

Studieunderstöd läsåret 2009/10

Stiftelsens styrelse har den 2 november beslutat bifalla ansökningar om studieunderstöd för läsåret 2009/10 från totalt 380 sökanden till ett sammanlagt belopp om 4 310 000 kronor. För höstterminen 2009 får 379 personer 2 223 500 kronor och för vårterminen får 364 personer 2 086 500 kronor. !6 personer får understöd enbart under höstterminen och en person får understöd enbart under vårterminen. Höstterminens understöd utbetalsa i mitten av november månad 2009, medan vårterminens understöd utbetalsa i månadsskiftet februari/mars 2010.

Totalt 384 sökanden har av olika skäl fått avslag på sin ansökan.

 

Samtliga sökanden meddelas besked per brev den närmaste veckan.

Per Erikssons Stiftelse • Olaigatan 17A, 703 61 Örebro • 019-765 29 25 mån-fre 08.00-12.00 • Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 08.00-17.00