Per Erikssons stiftelse

Studieunderstöd läsåret 2009/10

Vid ansökningstidens utgång den 11 september 2009 hade 764 ansökningar inkommit. Stiftelsens styrelse har vid sammanträde den 28 september 2009 preliminärt beslutat att hälften av de sökande skall erhålla bidrag. Beslut om bidrag för läsåret 2009/10 kommer att tas på styrelsemöte den 2 november 2009. Samtliga sökanden meddelas därefter per brev om man erhållit bidrag eller fått avslag. Inga besked lämnas per telefon eller via e-brev. Utbetalning av höstterminens bidra kommer prel att ske senast i mitten av november 2009. Vårterminens bidrag utbetalas prel i månadsskiftet februari/mars 2010.

Per Erikssons Stiftelse • Olaigatan 17A, 703 61 Örebro • 019-765 29 25 mån-fre 08.00-12.00 • Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 08.00-17.00