Per Erikssons stiftelse

Studieunderstöd vårterminen 2009

Studieunderstödet för vårterminen 2009 har utbetalts den 27 februari 2009.

Totalt 391 sökanden har denna dag fått understöd om 1 883 500 kronor. De gymnasiestuderande uppgick till 288, som vardera fått 3 500 kronor. Högskolestuderandena uppgick till 86 och folkhögskolestuderande uppgick till 17. Dessa senare fick vardera 8 500 kronor.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17