Per Erikssons stiftelse

Beslut om studieunderstöd läsåret 2008/09

Stiftelsen styrelse har den 3 november 2008 beslutat bevilja 411 ansökningar om studieunderstöd för läsåret 2008/09, dvs drygt 50 % av de sökande får bidrag. Av beviljade ansökningar gäller 294 gymnasiestudier, 98 högskolestudier inkl KY-utbildning och 19 folkhögskolestudier. Samtliga sökanden meddelas besked via post under kommande vecka.

Tyvärr måste många ansökningar avslås därför att den sökande inte kan styrka att man själv eller någon förälder sedan minst fem år är folkbokförd i den del av landskapet Västmanland som tillhör Örebro län. Det måste av personbeviset framgå folkbokföringsadressen minst fem år tillbaka i tiden. Denna uppgift måste normalt beställas av skatteverket via telefon eller personligt besök. Det räcker således inte med att påstå att man uppfyller bokravet.

Vidare avslås för många ansökningar därför att man inte fyllt i inkomst- och/eller förmögenhetsuppgifterna. För gymnasiestuderanden som ej fyllt 21 år gäller att den sökande och dennes vårdnadshavare skall fylla i förmögenhetsuppgifterna. För alla andra sökanden gäller att såväl inkomst- som förmögenhetsuppgifter skall uppges för den sökande, men också för eventuell make/maka/sambo. Saknas någon uppgift kan inte behovsprövning göras, varför ansökan avslås (081104).

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17